mandag 2. mars 2009

NORSKE FORFATTERE HISSER TIL KRIG

Denne artikkelen er fra 2006, fra den såkalte karikaturdebatten, og ble publisert i MORGENBLADET. Den er imidlertid ikke mindre aktuell i dag, ikke minst på bakgrunn av debatten omkring hodeplagg i politiet:

Norske forfattere hisser til krig

Skuffet:
Ti norske forfattere kritiserte i januar 2006 Jens Stoltenberg for å ha sviktet ytringsfriheten. Forfatter Morten Jørgensen mener karikaturstriden handler om religiøs diskriminering og maktarroganse. På bildet ser vi sjeik Muhammed Sayed Tantawi, ifølge Jørgensen muslimenes Kofi
Annan. Foto: Cris Bouroncle/AFP


Ti norske forfattere hevdet i VG 7. februar 2006 at statminister Stoltenberg "sviktet ytringsfriheten" fordi han hadde beklaget at det høyreekstremistiske Magazinet trykket karikaturene av Profeten Muhammed. I neste omgang ville jøder, homofile, kvinner (!) med flere bli rammet, hevdet de ti.

Karikatursaken har imidlertid fint lite med ytringsfrihet å gjøre. Eller kan vi utgå fra at de ti mener at det i ytringsfrihetens navn er kurant å sette "jødenese" på Jo Benkow, skrive "AIDS" i pannen på gutta fra Homsepatruljen og tegne Nelson Mandela med en kannibalknokkel i håret?

Empati vil si å leve seg inn i Den andres følelser. Under lørdagens muslimske demonstrasjon sa en av talerne at demonstrantene "er mer glad i" Profeten enn de er i seg selv. Ville John Carew blitt noe blidere hvis det var hans mor man kastet bananene til?

Ingen muslim har krevd at Magazinets frie ord skal begrenses.

Det er ikke forbudt å brenne bøker i Norge. Ingen lov hindrer nazister i å brenne den hellige Koran, som rent semantisk ville være nettopp en ytring. Støtter dere, kjære kolleger, retten til slike "ytringer" også?

Jeg har sant å si større respekt for nazister enn for protestutspillet til mine ti forfatterkolleger, fordi nazister er nazister, på godt og vondt, mens dere forfattere derimot har et yrke hvis beste tradisjoner innebærer å forsvare minoriteter, bekjempe krig og motvirke fordommer.

Karikaturspørsmålet er i siste instans et spørsmål om underutvikling og global rettferdighet, og i denne saken er dere lite annet enn spredere av fordommer og nyttige idioter for George W. Bush.

Skjønner dere ikke hva ordet "nok" betyr? Det er ikke dere som sitter bak rattet på 37-bussen, "usynlige", mens deres hvite norske sjåførkolleger får "takk", et vennlig ord av påstigende hvite passasjerer. Det er ikke dere som er leger eller ingeniører, men må ta til takke med vaskejobber. Det er ikke dere som får slengt "terrorist" etter dere på gata. Ingen flytter fra blokka deres fordi "det bor for mange forfattere der".

Det er ikke dere som får et "søstersolidarisk", medlidende blikk hvis det var foreldrene deres som fikset dere en ektemann, mens Norge benker seg foran skjermen for å se TV3 "arrangere" ekteskap for forvirrede unge blondiner.

Dere blir ikke ledd hånlig av, som Lisbeth Larsen ble på tv, da kristenfundamentalisten Anita Apelthun Sæle i en debatt om KRL-faget i skolen uttalte at Bibelens versjon av historien om Abraham (Ibrahim) var eldst og følgelig "sann". Et KRL-fag som europeiske menneskerettsorganisasjoner stempler som fordekt kristendomspropaganda?

Også du, min bror Ingvar ... Du har sannelig kommet langt, langt bort fra røttene dine. Vet du i det hele tatt hvor GATA ligger lenger?

Sjeik Muhammed Sayed Tantawi fra al-Azhar er øverste åndelige leder for ca. 85 prosent av verdens muslimer, og al-Azar er det høyeste læresete innen sunni islam. Sammen med aytollah Ali Sistani, shiaenes leder i Irak, og 180 andre høystående muslimske geistlige, utstedte de en fatwa (religiøst dekret) der det het: "Splittelse innen det globale muslimske samfunn, voldshandlinger og terrorisme og beskyldninger om apostasi (frafallenhet, det vil si at dagens islamske storsamfunn har sviktet) og drap på muslimer i islams navn utøver vold mot islams ånd." Tantawis navn er fremmed for 98 prosent av norske journalister, men han er muslimenes Kofi Annan, for å si det slik. Uttalelsen fikk like store oppslag i norsk presse som Strømsgodset-Mandalskameratene.

Så la en vantro i anstendighetens navn få opplyse mine ti til dels ærede kolleger om noen aktuelle fakta om islam, siden jeg både kjenner Koranen og er rimelig bevandret innen hadit, historiene om Profeten og hans etterfølgere:

 • Å brenne ambassader er haram (forbudt) i islam. Profeten gikk i sin tid til krig fordi noen myrdet sendebudet hans, sendebud (ambassadører) har alltid vært fredet innen islam.
 • Muslimer kan havne i helvete hvis de tvinger sin religion på andre (i motsetning til kristendommens "Gå ut i verden og gjør alle folk til mine disipler").
 • Profeten ga i en traktat de kristne munkene i Sinai full religionsfrihet.
 • Kalifen Omar ba foran en kirke fordi han fryktet at hans etterfølgere skulle brenne den etter hans død eller omgjøre den til moské.
 • Da kristne minoriteter ble forfulgt i Europa, søkte mange politisk asyl under det muslimske Kalifatet i Istanbul.
 • De kristne i Palestina tar Hamas' valgseier med knusende ro, de vet at Hamas er forpliktet ifølge islam til å beskytte dem med sitt eget liv som innsats, ja, de jødiske synagogene i Gaza også.
 • Så dere ikke ulemaer og imamer jage vekk mobben fra de kristne kirkene i Beirut da den danske ambassaden ble stormet?
 • Og visste dere at islam er ikkemonolittisk? Det vil si at shia og sunni aksepterer hverandre gjensidig som gode muslimer, og at det innen sunnaen finnes fire tolkningsskoler som alle anerkjenner hverandre?

  Mens norske vikinger røvet kvinner i Irland og Skottland, innførte Profeten arve- og skilsmisserett for kvinner, forbud mot hustrubrenning, forbud mot salg av kvinner, forbud mot å begrave jentebarn levende (og bare beholde guttebarn) og påbød hijab for å beskytte kvinner mot voldtekt. Det finnes til og med (minst) én hadit som hevder at Profeten skal ha sagt at Gud vurderer en mann ut fra om han behandler kvinner anstendig.

  Hvilket land var Gro Harlem Brundtlands viktigste allierte i kampen for prevensjon og selvbestemt abort i den 3. verden? Iran.

  Kay O'Connor (republikansk senatsrepresentant i Kansas): "Jeg er en gammeldags kvinne. Menn burde passe på kvinner, og hadde menn passet på kvinnene, ville vi (kvinnene) sluppet å stemme."

  Og så mener dere at islam er en trussel mot verdens kvinner?! Si det når amerikansk høyesterett forbyr selvbestemt abort.

  Det er slett ikke kvinnesak dere bedriver, men etnosentrisk herrefolktenkning. Karikatursaken handler om religiøs diskriminering og maktarroganse. Det er ikke vanskelig å trekke paralleller mellom den katolske frigjøringsteologien i Latin-Amerika på 70-tallet og dagens islam.

  Bak forsøkene på å gjøre karikatursaken til et spørsmål om ytringsfrihet ligger en dårlig skjult islamofob holdning. Siden brorparten av verdens muslimer har reagert negativt på karikaturene av Profeten, skapes det inntrykk av at islam som sådan eller alle muslimer er mot ytringsfrihet. Men karikaturene er ikke uttykk for debatt, bare for fordommer, hets og hån.

  George W. Bush: "Dette korstoget [...] kommer til å vare en stund."

  For muslimer betyr ordet korstog invasjon og massakrer, slakting av kvinner og barn, både på 1100-tallet og nå. Mange muslimer, og kanskje en historiker eller to også, vil se kontinuitet mellom Jens Stoltenberg og Sigurd Jorsalfar, som fortsatt er nasjonalhelt i Norge, også i lærebøkene som muslimske barn møtes med i skolen.

  "Collateral damage": "akseptable sivile tap". 25 000 døde sivile, bare i Irak.

  85 prosent av det norske folk er mot norsk deltakelse i Irak-krigen. Magazinet er 100 prosent for George W. Bush og vil skape et norsk kristen-Republikanske høyre.

  James Watt, Reagans innenriksminister: "Vi trenger ikke bevare miljøet, for Messias kommer snart."

  Generalløytnant William G. Boykin: "George Bush ble ikke valgt av et flertall av velgerne i USA, han ble utnevnt av Gud."

  Bob Dornan (Republikansk kongressrepresentant i California): "Ikke bruk ordet 'gay' med mindre det er et akronym for 'Got Aids Yet?'"

  George Bush senior: "Jeg vet ikke om ateister bør betraktes som borgere, heller ikke bør de betraktes som patrioter. Dette er én nasjon under Gud."

  Første gang jeg skjønte at det kom til å gå riktig galt med integreringen av muslimer var da Gunnar Berge var nummer to i makthierarkiet etter Gro Harlem Brundtland, og uttalte på Dagsrevyen at "islam påbyr omskjæring av kvinner". Det er like sant som at Senterpartiet er styrt av romvesener.

  Før het det "svartskalle", nå heter det "muslim".

  Morten Jørgensen
  forfatter


 • Publisert 17. februar 2006