mandag 3. oktober 2011

"MER DEMOKRATI"?

Er det bare meg, eller klinger det litt hult med "mer demokrati" fra politikere som over tid har innskrenket det norske folkestyret de siste tiårene? Det er en kjennsgjerning at stemmeretten i Norge er blitt mer begrenset siden etterkrigstiden.

I 1974 innskrenket man retten til å kumulere, og det var vel da man fjernet kumuleringer ved Stortingsvalg. I høstens kommunevalg var strykningsretten for første gang fjernet. Velgerne kan ikke lenger stryke listekandidater som man ikke liker eller mener har gjort en dårlig jobb.

Årsaken til at man fjernet strykningsretten, var at det var så "demotiverende" for politikere å bli strøket. Politikerne ville bli så lei seg hvis velgerne ikke likte dem.

Det er garantert deler av det politiske lederskapet i kommunene som gikk på en Terra-smell glade for. Frekkhetens nådegave er noen av dem gitt, siden opptil flere av dem stilte til gjenvalg etter å ha ruinert sine respektive kommuner.

I stedet bør man kanskje snart begynne å utdype hva man mener med "mer demokrati". Man kan f.eks. gjeninnføre strykningsretten. Man kan innføre tilbakekallingsrett, slik at udugelige/upopulære politikere kan kastes. Man kan innføre en nyvalgordning. Man kan ta opp det norske embetsverkets uavsettelighet til revisjon. Man kan innføre direktevalg av ikke bare ordførere, men også andre ansatte i det offentlige. I USA velger man f.eks. politisjef/lensmann i kommunene. Ja, man kan gå så radikalt til verks som å avskaffe kumulering, så det blir velgerne, ikke partiene som bestemmer, ja forhåndsbestemmer, hvem som skal bli landets folkevalgte.

Det er kanskje bare meg, men for meg høres det granngivelig ut som om man forveksler "mer demokrati" med "flere diskusjoner" og/eller "større åpenhet/toleranse". Og for all del, bra er det. Men jeg har ennå til gode å høre én politiker som - post 22/7 - foreslår noe konkret for å utvide demokratiet, dvs. noe som har noe som helst å gjøre med mer folkestyre å gjøre. Jeg har ikke sett ett forslag til endringer i Valgloven etter 22/7.

Nå blir dessverre "17. mai-tale-preget" mer og mer framherskende for hver nye Utøya-tale som er basert på mantraet "mer demokrati". Troll, vær deg selv nok.