fredag 5. august 2011

FREMMER SV COLUMBINE-FANTASIER?

I påvente av kunnskapsminister Kristin Halvorsens svar på min post (under), kan jo leseren merke seg at SV i valgkampen 2005 selv lanserte et skytespill, noe som selvsagt stiller kunnskapsministerens "balanserte syn" på spill i et enda underligere lys.

Jeg sitter her og prøver å begrense meg til ironi og ikke gå over i såkalt ranting (som for øvrig heter raljering på norsk), selv om det er litt vrient. Men jeg får forsøksvis prøve å forholde meg saklig og nøye meg med å notere meg at det "balanserte" synet som kunnskapsministeren hevder å ha på dataspill, mer og mer får preg av forvirring.

Drammens Tidende har siden sist også hatt et oppslag der en påstått forsker, psykologspesialist ved Borgestadklinikken, Ingjerd Meen Lorvik, "som selv ikke spiller World of Warcraft, men har lest (!) mye om det" uttaler seg friskt om dataspill:

Undersøkelser viser at voldelige dataspill kan dempe empatien, og minske motstanden mot vold. Dette betyr at man ikke lar vold gå så tett innpå seg, forklarer hun.
Lorvik presterer å gi inntrykk av at det hersker en slags konsensus blant forskere om hennes eget tendensiøse syn, men det gjør det altså ikke (se SPILLEGALSKAP [under]). Så det er selvsagt uhyre fristende å spørre Lorvik om hvilke tunge vitenskapelige tidskrifter hun har fått sine banebrytende "forskningsresultater" publisert i.

Hvis man derimot vil vite hva seriøs forskning på spill konkluderer med, må man høre på spillforsker Espen Aarseth.*

Men dersom kunnskapsministeren fortsatt står på sitt uvitenskapelige "balanserte" syn på spill, må det være tillatt å spørre henne om hva som skiller SVs skytespill fra World of Warcraft, som jo som kjent har 12 års aldergrense. Er det blodet? Grafikken? Kvaliteten? Graden av realisme? "Uskyldige" figurer?

Eller er det innholdet? Ville WoW vært OK for kunnskapsministeren hvis The Alliance ble erstattet med SV og The Horde med FrP? I så måte er denne kommentaren fra Alexander Viken på min Facebook-vegg nå nettopp, verdt å ta med:

Hvis FRP hadde lagd et spill der man reddet godtroende nordmenn fra voldelige innvandrere ved å bruke laservåpen på dem, hadde det vært ok for SV...
Men inntil kunnskapsministeren kommer med et svar på min post, får vi nøye oss med å be landets foreldre om å "følge med" dersom husets kids er innom SVs nettsider, dersom spillets fortsatt ligger der.

*Takk til Joakim Verdich som sendte meg oppslaget jeg lette etter, men ikke fant da jeg skrev postene mine. Aarseth har sagt mye fornuftig før, men jeg husket ikke navnet hans.

onsdag 3. august 2011

«GÅ UTENOM», sa bøygen - svar til utdanningsminister Kristin Halvorsen

Resymé: Etter å ha hørt nyheten om at Platekompaniet og Coop i kjølvannet av Utøya og i stillheten etter bombeattentatet i Oslo frivillig hadde innført egen- restriksjoner på salg av såkalt "voldelige dataspill", bl.a. World of Warcraft, så jeg utdannings-minister Kristin Halvorsen uttale seg på TV2 om dataspill. Hun ba landets foreldre "følge med" på sine barns spillevaner. Siden hun ikke kom med en tilsvarende oppfordring til landets foreldre om å følge med på f.eks. barns jazz-vaner, skrev jeg skrev posten SPILLEGALSKAP her på STOR M og rettet via Twitter en direkte henvendelse til utdanningsministeren med en oppfordring til debatt. Dette er mitt tilsvar på hennes svar i går til meg, som kom i form av to Twitter-meldinger. De lød slik:

Både jeg og barneomb har vært balanserte om nettspill: som på andre områder bør foreldre sjekke hva ungene holder på med.

Jeg har. Du argumenterer mot en motstander du ikke har! Har sjekket m div ungd som spiller og som ikke hisser seg opp.
Det kunne være fristende å åpne en smule syrlig hva ditt uttrykk "div ungd" angår. Likeså kunne jeg vært tekstkritisk og tatt for meg ditt utsagn "hisser seg opp" og spurt hvorvidt de to termene til sammen hinter om at "ungdommen" tar dette med stor ro, mens jeg (en "gamlis") hisser meg opp.

Men jeg skal la være. Å individualisere denne debatten vil være meningsløst, og jeg skal derfor forsøke å være konstruktiv. Dessuten har jeg ikke snakket om "ungdommen", jeg har snakket om spillere eller gamers. De aller fleste ungdommer, i hvert fall guttene, spiller spill, men ikke alle som spiller spill er gamers. Heller ikke alle som spiller fotball er fotballspillere.

Så jeg skal i stedet åpne med en overskrift, et sitat og en lenke. Gameren som snakker, heter Audun Rodem, og han har skrevet en glitrende formulert bloggpost på nettstedet gamer.no med overskriften "En fare for samfunnet - jeg?" Der sier han bl.a. følgende:
"Videospill blir nok en gang syndebukk. (...)

Så langt har ingen andre typer varer nevnt av gjerningspersonen blitt fjernet fra salgshyllene, og jeg tviler også på at det kommer til å skje. For meg virker det nå som om videospill, på grunn av denne beslutningen, blir urettferdig anklaget for å ha vært en tydelig medvirkende faktor i tragedien. (...)

Og jeg som spiller videospill går slukøret langs gaten med hendene i lommen, med en feilplassert skyldfølelse hengende over meg. Det er nok ikke min skyld, men akkurat nå virker det nesten litt sånn."
Og jeg ber deg fokusere på de tre ordene "nok en gang". I tillegg til eksemplene som Rodem nevner i sin post, kan vi føye til skolemassakrene i Columbine og i Jokela, der både presumtivt seriøs presse og framtredende politikere trakk dataspill inn i debatten.


Så, nei, det er slett ikke slik at jeg "... argumenterer mot en motstander ..." jeg "... ikke har!" Tvert imot valgte jeg bevisst å rette min ion cannon mot deg, og ikke mot Platekompaniet eller Coop. De to kommersielle aktørene har sikkert hatt de beste motiver, selv om det må sies at det er pussig å se at World of Warcraft (WoW) blir solgt "under disk" hos Platekompaniet, slik pornografi ble solgt i tobakksforretningen nede i Sverres gate da jeg var barn, som noe skammelig. Særlig når man vet at WoW selges med sensur 12 år (!). (For øvrig en helt rimelig aldergrense.)

Jeg skal ikke gjenta argumentasjonen fra min forrige post. Men min anklage mot deg består i at du - og mange andre politikere - har vært med på å skape et klima i Norge hva dataspill angår, som får tankene mine til å vandre tilbake til 1980 og de første norske reaksjonene på punken, den gangen vi bare var hundre punks, pønx og punkrockere i Oslo.

Og utdanningsministeren får ha meg unnskyldt, men jeg var såpass fordomsfull at jeg garderte meg på forhånd, forberedt på at du ville synke ned på "meg-" eller "deg"-nivå: Jeg la ut det som "kidsa" kaller en vote, altså en meningsmåling på gamer.no. Denne nettsiden er så vidt jeg vet Norges største og viktigste spillside, men dekker ikke hele det norske spillmiljøet, siden de fleste norske spillerne stort sett befinner seg på servere i utlandet eller på spillspesifikke nettsider. Men jeg valgte gamer.no ikke minst pga. nettstedets motto:

Spill er kultur.

Jeg skrev dessuten to innlegg der, der jeg forklarte hvem jeg er og hvilke motiver jeg har og har hatt.

Spørsmålet som ble stilt, var:

Hva mener du om Coops og Platekompaniets fjerning av WoW /COD fra hyllene?

Her er resultatet av meningsmålingen*:
  1. Veldig bra 2 %
  2. Fornuftig 0 %
  3. Idiotisk 16%
  4. Latterlig 30 %
  5. Fjernt 11 %
  6. Høl i huet 34 %
  7. Vet ikke 0 %
  8. Samme for meg 7 %**
* Tallene er avrundet. Avstemningen avsluttet 04.08.2011, kl. 05.01
** Dette alternativet ble lagt til først i går, men kunngjort i tre tråder, for å fange opp alle "div ungd" som "ikke hisser seg opp". Sannsynligheten er stor for at de har avgitt akkurat dette svaret fordi de aldri kjøper spill i fysisk butikk, så hva Coop måtte finne på å gjøre, blåser de i. 80 % på de tre kraftigste svaralterativene (Idiotisk/latterlig/Høl i huet), antyder at det muligens kan eksistere en viss "opphisselse" blant deltakerne, jfr. det noe mer distanserte svaralternativet Fjernt, som bare får 11 %, men en meningsmåling som dette gir uansett ingen klare holdepunkter for å fastslå at deltakerne er opphisset, ei heller graden av opphisselse. Men som helhet kan avstemningsresultatet utvilsomt karakteriseres som et solid boyaka.


Det må nevnes at det er sommerferie, så aktiviteten på gamer.no er nok noe lavere enn normalt, og jeg var litt sent ute med å sette opp avstemningen. Men i forhold til antall gamers som har deltatt i debattene om denne saken på de tre trådene avstemningen ble postet i, var valgdeltakelsen minst like god som i et gjennomsnittlig norsk kommunevalg, uten at jeg har finregnet på det. Og denne kommentaren fra bruker Zach er representativ for reaksjonene jeg har fått, ikke bare på gamer.no, men generelt (Twitter, Facebook, Blogger, underskog.no osv).
Veldig bra skrevet, og er helt enig i det du skriver!
Uten at jeg skal utrope meg til talsmann for noe eller noen som helst, tillater jeg meg å ta et flertall på 91 % til inntekt for at jeg har bred støtte i det norske gaming-kollektivet for mitt syn og min kritikk. Men hvis utdanningsministeren insisterer, kan jeg i tillegg godt sette opp en meningsmåling i Spill-forumet på underskog.no, der jeg også har postet link til SPILLEGALSKAP, dersom det skulle forholde seg slik at utdanningsministeren (fortsatt) ikke tror at SPILLEGALSKAP-posten er representativ for hva Norges gamere mener om mistenkeliggjøringen og følelsene de knytter til den, noe altså Audun Rodem så utmerket har skildret.

Så lenge du ikke uttaler deg "balansert" om jazz, teater eller ballett, har du ingen rett til å uttale deg i positiv-negativ polaritet om dataspill som underholdningsmedium, for ikke å si kunstform. Men hva viktigere er: Intet grunnlag.
Eller for å si det slik:

Nei, det er ingen som helst grunn til at foreldre skal følge (spesielt) med på dataspill, ikke engang såkalt "voldelige" spill som det fjernede Call of Duty: Modern Warfare 2. Det foreldre skal "følge med på", er avvikende atferd.
På basis av det ovenstående har jeg to forslag til deg, og har jeg misforstått deg, dvs. at du allerede står inne for forslagenes innhold, beklager jeg det. Mine fordommer, i så fall.

For det første:

Som alle politikere, har du folk som hjelper deg med taler. Du skal nå få et utkast av meg til hva du bør svare neste gang Tv2 spør deg om spill, og kan du skrive under på teksten her og nå, vil du i hvert fall glede meg:

'Nei, det er ingen grunn til at foreldre skal bekymre seg for dataspill som sådan. Vi har en filmsensur av spill som angir anbefalte aldersgrenser, og det er ingen forskjell på dataspill og film. Spill er kultur, det også.

Det er imidlertid en kultur som kanskje virker både støtende og fremmed på mange, ikke minst i min generasjon, og da tenker jeg særlig på spill som inneholder det
jeg personlig vil kalle grotesk vold. Men slik er det vel med alle nye ungdomskulturer. Det var jo f.eks. mange foreldre som reagerte med sjokk da det dukket opp punkere med hanekam og naglebelte i Oslos gater også. Men i dag brukes punk som bakgrunnsmusikk i reklamevideoer, og det henger bilder fra norsk punks første år på fotoutstilling på Henie-Onstads Kunstsenter.

Det som
derimot er viktig, er at foreldre følger med dersom de ser tegn til asosial og avvikende atferd hos sine tenåringer. Da kan voldelige dataspill være med på å påvirke ungdommer i negativ retning og forsterke voldelige tendenser som finnes i barnet, akkurat slik voldsfilmer eller musikk med aggressive tekster kan.

Men for øvrig kan landets foreldre ta spillkulturen med knusende ro. Mange av dagens spillere er morgendagens "datagenier", som vil kunne bli til stor nytte for samfunnet og næringslivet.'

For det andre har jeg en challenge til deg, for å holde meg til spillterminologien:

Jeg utgår fra at du forstår mitt argument i SPILLEGALSKAP om forskjellsbehandlingen av jazzfestivalen i Molde vs. spillfestivalen The Gathering.

Er du villig til å foreta den høytidelige åpningen av det neste The Gathering i Vikingskipet, der du gir uttrykk for det som taleutkastet grovt sett inneholder, ev. til å få din kollega kulturminister Anniken Huitfelt til å gjøre det?

Og nei, det kommer neppe noen invitasjon, så det må bli på ditt/deres initiativ.

Det vil i så fall være et tegn på anerkjennelse av spillkulturen i Norge, og det vil være første gang representanter for det offisielle Norge gir landets spillere en slik anerkjennelse. Jeg er klar over at regjeringen riktignok har bevilget penger til utvikling av spill, men det kan sammenlignes med økonomisk støtte til det øvrige næringsliv.
Jeg forutsetter selvsagt at The Gathering vil ha deg/dere på besøk. Etter det som skjedde der i 2009, mener jeg, her skildret av bruker Latskap-info på gamer.no, og etter momskravene i 2008. Men kanskje både Speider'n og landets kakelotterier avkreves moms, hva vet jeg?

Dersom du stiller deg positiv til dette, er det i så fall bare å henvende seg til KANDU (Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom).Svar utbedes på de to forslagene her på STOR M, og jeg håper at du denne gangen vil komme med et svar som er tilfredsstillende for Audun og resten av gaming-kollektivet i Norge.

Denne posten vil bli kunngjort på gamer.no og eventuelle andre aktuelle nettsteder, og jeg har også tatt meg den frihet å gi beskjed til KANDU om det som forhåpentligvis nå kan bli en konstruktiv debatt. Det er på høy tid.

Så velkommen med svar her på STOR M, og siden det nå også befinner seg gamers blant leserne, tar jeg gjerne imot enhver betraktning du måtte ha om spill i kommentarfeltet under. Over tusen mennesker har de siste døgnene vært innom her, så vennligst ikke oppfatt dette som en privat henvendelse.
The gamers are legion, og min person er fullstendig uinteressant i sammenhengen.

Med vennlig hilsen
Morten Jørgensen