fredag 5. august 2011

FREMMER SV COLUMBINE-FANTASIER?

I påvente av kunnskapsminister Kristin Halvorsens svar på min post (under), kan jo leseren merke seg at SV i valgkampen 2005 selv lanserte et skytespill, noe som selvsagt stiller kunnskapsministerens "balanserte syn" på spill i et enda underligere lys.

Jeg sitter her og prøver å begrense meg til ironi og ikke gå over i såkalt ranting (som for øvrig heter raljering på norsk), selv om det er litt vrient. Men jeg får forsøksvis prøve å forholde meg saklig og nøye meg med å notere meg at det "balanserte" synet som kunnskapsministeren hevder å ha på dataspill, mer og mer får preg av forvirring.

Drammens Tidende har siden sist også hatt et oppslag der en påstått forsker, psykologspesialist ved Borgestadklinikken, Ingjerd Meen Lorvik, "som selv ikke spiller World of Warcraft, men har lest (!) mye om det" uttaler seg friskt om dataspill:

Undersøkelser viser at voldelige dataspill kan dempe empatien, og minske motstanden mot vold. Dette betyr at man ikke lar vold gå så tett innpå seg, forklarer hun.
Lorvik presterer å gi inntrykk av at det hersker en slags konsensus blant forskere om hennes eget tendensiøse syn, men det gjør det altså ikke (se SPILLEGALSKAP [under]). Så det er selvsagt uhyre fristende å spørre Lorvik om hvilke tunge vitenskapelige tidskrifter hun har fått sine banebrytende "forskningsresultater" publisert i.

Hvis man derimot vil vite hva seriøs forskning på spill konkluderer med, må man høre på spillforsker Espen Aarseth.*

Men dersom kunnskapsministeren fortsatt står på sitt uvitenskapelige "balanserte" syn på spill, må det være tillatt å spørre henne om hva som skiller SVs skytespill fra World of Warcraft, som jo som kjent har 12 års aldergrense. Er det blodet? Grafikken? Kvaliteten? Graden av realisme? "Uskyldige" figurer?

Eller er det innholdet? Ville WoW vært OK for kunnskapsministeren hvis The Alliance ble erstattet med SV og The Horde med FrP? I så måte er denne kommentaren fra Alexander Viken på min Facebook-vegg nå nettopp, verdt å ta med:

Hvis FRP hadde lagd et spill der man reddet godtroende nordmenn fra voldelige innvandrere ved å bruke laservåpen på dem, hadde det vært ok for SV...
Men inntil kunnskapsministeren kommer med et svar på min post, får vi nøye oss med å be landets foreldre om å "følge med" dersom husets kids er innom SVs nettsider, dersom spillets fortsatt ligger der.

*Takk til Joakim Verdich som sendte meg oppslaget jeg lette etter, men ikke fant da jeg skrev postene mine. Aarseth har sagt mye fornuftig før, men jeg husket ikke navnet hans.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar