tirsdag 15. september 2009

VALGOBSERVASJONER
Undertegnede er meget fornøyd med å ha stemt det eneste partiet som doblet stemmetallet sitt ved Stortingsvalget 2009, nemlig Miljøpartiet De Grønne. Håpet er lysegrønt og framtida er grønn. Jeg slutter meg til Jan B. Vindheims oppsummering.

Det dummeste argumentet for ikke å stemme MDG kom fra folk som stemte Rødt fordi en stemme til MDG er "bortkastet". En stemme til Rødt er alltid bortkastet, for samme hva de gjør, kommer de ikke inn. Rødt gjorde et elendig valg, selv om frammøtet var lavt, noe som pleier å være Rødts store styrke.

Lavt frammøte i valget forteller også at det var pressen som mente at dette var et "regjeringsvalg". Men når bare knappe 70 % stemmer, etter all hypen om "skjebnevalg", "det viktigste valget siden krigen" osv, vitner det om at store deler av velgermassen er frustrert og tydeligvis opptatt av andre ting enn statsministervalget.

Det ble også Lars Sponheims bane. Etter å ha uttalt at "Venstre er Norges svar på Obama", la han seg i seng med de norske "Republikanerne". Nå gjenstår det å se om Venstre velger å bli et promilleparti ved å velge Ola Elvestuen, som gjorde et katastrofevalg i Oslo. Eller om de kaller inn Sponheims rival Olaf Thommessen for å bygge et selvstendig liberalt sentrumsalternativ, dvs. følger Obamas linje.

Det verste med valget er selvsagt at det går mot prøveboring i Lofoten. SV våget ikke å sette ned foten, slik Venstre gjorde. APs ledelse er jo for boring, selv om den ikke sier det. Nå kommer Stoltenberg til å lure med seg SV på å "utrede" saken, og så, når SV protesterer, stemmer AP boring gjennom i Stortinget med H og FrPs stemmer. Hvis SV skriker og truer med å forlate regjeringen, tupper sikkert bare Stoltenberg dem ut. AP satser nok heller på å kapre tilbake FrPs velgere i Nord-Norge ved neste valg og durer i gang med både boring og utvinning. SV blir avspist med noen få millioner på statsbudsjettet, så de kan leke seg med alternativ energi mens Statoil-Hydro gjør klar plattformene.

SVs naivitet er rørende. De tror at Stoltenberg foretrekker en rød-"grønn" regjering. Men Det Kongelige Norske Arbeiderparti vil selvsagt aller helst ha en ren AP-regjering. Og er minst 40 % i landsdelen for boring når avgjørelsen skal tas, blir det Statoil-Hydro som får forpeste Lofoten og Vesterålen. Med løyve gitt av Jens Stoltenberg og hans rød-"grønne" regjering.

Jeg vil til slutt gratulere mine naboer på Frogner med et godt Høire-valg. Svært mange av mine kjære naboer stemmer jo Høire, og hvis Frogner stemmer FrP, gir det Oslos peneste bydel utvilsomt et svakt anstrøk av white trash og grilldress. Et parti som er troendes til å gjøre Frognerparken om til et slags Tusenfryd vil aldri få oppslutning blant Frogners kjernevelgere, noe årets valg har bekreftet, så jeg slutter meg til gratulantene.

I den forbindelse er det jo fristende å vie det morsomste innslaget i valgkampen litt oppmerksomhet: Mette Hanekamhaug (FrP), med navnet som enhver punker med respekt for seg selv, ville dødd for i 1979. Norge har fått sin Sarah Palin.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar